Inlog formulier

 
   

Deze website is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Drenthe en de Ministeries van EZ, OCW en LNV  in het kader van  Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen.

Ondernemersmarkt 2011
Cedin organiseert met de Kamer van Koophandel Noord Nederland en tal van ondernemers een Ondernemersmarkt voor kinderen van het basisonderwijs. Deze ondernemersmarkt of kinderbedrijvendag sluit een door de provincie Drenthe en de Ministeries van Onderwijs en EZ gesubsidieerd project van drie jaar af. In die drie jaar hebben 25 scholen laten zien hoe kinderen met lef en creativiteit ondernemend kunnen zijn. Op 15 juli zullen de kinderen hun ervaringen delen met andere kinderen. De catering wordt natuurlijk verzorgd door een van de kinderbedrijven: Kinderkookcafe Het Rastholt. De kinderen krijgen die middag eveneens de kans om te kijken of ze kunnen samenwerken. Want als de ene school een uitgeverij heeft en de andere een boekwinkel, dan kun je zaken doen. Leren ondernemen in het basisonderwijs zal verder gaan. Er zijn inmiddels al meerdere nieuwe projecten van start gegaan. Itie van den Berg ( projectleider Leren Ondernemen in Drenthe).

The Next Level 2010: na de zomer van start

Ook dit jaar wordt door het Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen weer de Leren ondernemen prijs georganiseerd.
Vanaf september 2010 is het mogelijk om je als school of team in te schrijven.

Scholen in het primair- en voortgezet onderwijs worden opgeroepen om te strijden voor de titel ‘meest ondernemende klas van Nederland’. Na aanmelding zal iedere klas handige informatie en een handleiding ontvangen. Hiermee gaan de klassen aan de slag. Iedere klas zend uiteindelijk één (het door de klas aangewezen beste idee) uitgewerkt idee (ronde 1) met de gehele klas in voor deelname aan de wedstrijd.

In het MBO zal niet gewerkt worden met klassen, maar mag een eigen winnend team gevormd worden van minimaal 3 studenten.

Tip voor docenten en scholen: houdt de website goed in de gaten. Vanaf augustus zal informatie over de westrijd beschikbaar zijn via: www.lerenondernemenprijs.nl

Meedoen, maar nog geen ondernemend project?
Geen probleem, vanaf dit jaar is de insteek van de wedstrijd anders. In de eerste ronde ontwikkelt een deelnemende klas/team het ‘winnende’ idee waarmee deelgenomen wordt aan het vervolg van de wedstrijd. Iedereen kan dus meedoen, tot in September!


Ondernemerschap en ondernemend zijn

Steeds vaker lezen en horen we over Nederland als kennismaatschappij en ondernemend zijn in relatie tot het onderwijs.
De huidige inzichten over onderwijs en zelfstandigheid zijn er op gericht kinderen meer autonomie te laten verwerven. Ze moeten leren dingen zelf te onderzoeken en uit te werken of samen met anderen een idee vorm te geven, kortom ondernemend zijn. Een ondernemer heeft dezelfde eigenschappen nodig om tot resultaten te komen. Een ondernemende school gaat voor breed denken en doen. 

Specifieke talenten
Drenthe kent, net als een aantal andere plattelandsprovincies, nog steeds een groot aantal laag opgeleide inwoners (Sardes-onderzoek). Kinderen van laagopgeleide ouders worden geconfronteerd met de lage verwachtingen van hun ouders en van de omgeving. Dit kan betekenen dat ondernemingszin en andere specifieke talenten onderbelicht blijven en een kind de neiging heeft in de voetsporen van een van de ouders te treden. Dit project is er mede op gericht kinderen de kans te geven die verwachtingen te overtreffen.

Vier invalshoeken
Met  elf scholen is aan de hand van een vragenlijst geïnventariseerd vanuit welke invalshoeken scholen ondernemerschap in hun onderwijs een structurele plek willen geven. De volgende aspecten worden genoemd:

  • rijke context voor de basisvaardigheden
  • impuls voor talentontwikkeling
  • kans op het terrein van onderwijsloopbaan: school- en beroepskeuze
  • sociale cohesie/maatschappelijke taak school; eerste stap naar burgerschap/vrijwilligerswerk

In de loop van het project is het verbinden van ondernemerschap met techniek ook een aspect geworden.

Resultaten
Na twee jaar levert het project het volgende op:

  • een toolkit met good practices/resultaten;
  • draaiboek;
  • materialen en instrumenten;
  • inbedding ondernemerschap in het curriculum van de basisschool aan de hand van de sleutelvragen uit het Raamplan.

Na vier jaar is het volgend bereikt: resultaatgerichte implementatie bij een grote groep scholen aan de hand van de zes sleutelvragen uit het sectorraamwerk en  good practices op basis van de vier invalshoeken.

Met partners
In het project is samenwerking gezocht met Kennis Centrum Emmen, Stenden hogeschool,  het Techniek Steunpunt,  de bibliotheken, de ROC’s om expertise te bundelen en aan te sluiten bij goed e initiatieven die er al zijn.

Wie doen er mee?
De Schuthoek en het Rastholt in Hoogeveen, de Van Royenschool in Schoonoord, de Oliebron, de Nicolaasschool, de Iemenhof uit Schoonebeek samen met het Hondsrug College/junior Technasium, De Diedeldoorn in Emmen.
In 2009/2010 wordt de groep deelnemende scholen uitgebreid tot 12 en in 2010/2011  tot 25.

 

 

Wie is online?

We hebben 4 gasten online

Nieuwsflits

Enquêtes

Een ondernemende basisschool is